CadCam

Utvecklingen inom detta område är mycket snabb och Dental Syd ligger bland de främsta vad gäller kompetensutvecklingen. System som vi använder är KaVo Everest, NobelProcera, Renishaw, 3shape, Sirona/Cerec och iTero cadwork station. Idag framställs ca 95% av våra tandburna konstruktioner i scanner- och frässystem.

Allt vanligare blir att Zirconiumhättor och broar infärgas vid produktion för bättre estetiska förutsättningar. 


KaVo Everest  är vårt eget inhouse-system med två fräsar där vi i princip gör alla våra tandburna i titan och zirkonium.

NobelProcera, där läser vi in alla våra abutments i titan och zirkonium, även våra Procera Implant Bridges (PIB) liksom tandburet zirkonium.

Renishaw används främst till våra tandburna konstruktioner

3shape scannar vi tandburna konstruktioner som fräses i zirkonium och Titan. CoCr filerna skickas till fräscentrum för lasersintring. 

Sirona/Cerec är också ett inhouse-system som vi använder oss av. Denna del av vår maskinpark använder vi för att kunna producera våra fast track e.max kronor

Cadent iTero.  Vi har arbetat med Cadent iTero i ca 2,5 år och producerat ca 1000 fall av varierande storlek. iTero bygger på ett intraoralt scanningssystem. Företaget utvecklade konceptet i USA och finns på ca 1200 kliniker där. Sedan dec 2009 har Straumann distributionsrätten på  systemet.

Dental Syd det första laboratoriet i Norra Europa som använder sig av det digitala avtryckssystemet  iTero.


För information kring våra olika system vänligen kontakta:
OPTIMAL    FUNKTION  OCH  ESTETIK

Dental Syd

Malmö     Box 602 53   Sveagatan 67   216 09 Limhamn       040-300 321

Göteborg     Box 9195   Gruvgatan 8   421 30 Västra Frölunda       031-382 02 10     info@dentalsyd.se

Följ oss på Facebook! klicka på ikonen nedan till vänster.


Dubbelklicka på det album du vill se nedan så dyker alla bilder upp i ett nytt fönster.

Peter Christoffersson, Dental Syd Malmö (KaVo Everest, NobelProcera,Renishaw, 3Shape, Cadent iTero) 040-365274 eller peter@dentalsyd.se

Harald Hirsch, Dental Syd Göteborg ( Sirona/Cerec) 031-031-3820210 eller harald@dentalsyd.se